Blind rekruttering

Blindrekrytering med Webcruiter

Talentech Våra produkter Rekryteringsverktyg Webcruiter Blindrekrytering

På sätt och vis skulle man kunna säga att rekrytering är diskriminering satt i system. Rekrytering handlar ju om att välja och föredra någon framför de övriga. Men att sätta likhetstecken mellan rekrytering och diskriminering är ändå att föra resonemanget för långt. Vad som faktiskt avses med diskriminering finns definierat i diskrimineringslagen. De sju grunderna för diskriminering är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

I rekryteringssammanhang bör vi även lägga till ålder, vikt och antal barn när vi talar om diskriminering.

Ingen arbetsgivare vill utsätta människor för diskriminering under rekryteringsprocessen. Därför är vi stolta över att kunna erbjuda en funktion som möjliggör icke-diskriminerande rekrytering och som vi kallar blindrekrytering. För en användare som genomför en blindrekrytering är de sökandes personuppgifter, ansökningsbrev och övriga personliga upplysningar dolda. Användaren bedömer de sökande utifrån CV, svar på screeningfrågor och eventuella testresultat.

Det är först när rekryteraren har bestämt sig för vilka sökande som är aktuella för en intervju som all information blir synlig. En annan fördel är att modulen ökar medvetenheten om icke-diskriminerande rekrytering.

 

Vill du veta mer om blindrekrytering?

Boka en demo