Job Market Report

Arbetsmarknadsrapport

Januari 2024

Talentech Press room Arbetsmarknadsrapport | Januari 2024

Den svenska arbetsmarknaden upplevde en god aktivitet i januari, med ett hyggligt antal nya platsannonser och antal ansökningar. 

Här är en översikt över viktig statistik för januari baserat på data från Talentechs egna rekryteringssystem.

3.021

Antal nya jobbannonser

95.316

Antal behandlade ansökningar

32

Antal sökande per jobb

Nyckeltal för Januari

Jämfört med föregående månad minskade antalet utannonserade jobb i januari 2024 med 700. Antalet behandlade ansökningar minskade också betydligt. Från 151 000 i december 2023 till cirka 95 000 i januari 2024.

Jämfört med samma period förra året, januari 2023, är det 2500 färre utannonserade jobb i januari 2024 och 100 000 färre sökande på jobben. 

Det genomsnittliga antalet ansökningar för varje utannonserat jobb minskade från 36 i januari 2023 till 32 i januari 2024. Detta är en tydlig indikation på att det finns färre kandidater som aktivt söker nya möjligheter där ute just nu, vilket i sin tur innebär att företag måste hitta sätt att attrahera nya talanger som inte nödvändigtvis aktivt letar för tillfället.

Siffrorna visar att det är ett bra tillfälle för företag att överväga alternativa rekryteringsmetoder. På en marknad där kandidater är svåra att få tag på kan metoder som nätverksrekrytering genom befintliga anställda eller annonsering via sociala medier vara en viktig faktor för att landa rätt kandidat.

Läs vår syn på rekrytering i sociala medier här

Och här är ett perspektiv på hur du kan använda rekommendationer från dina anställdas nätverk för att hitta rätt kandidater.

För mer information, ta gärna kontakt med oss.