Hvordan holde jobbintervju

Hur gör man en jobbintervju?

Talentech Kunskapsbanken Hur gör man en jobbintervju?

Målet med jobbintervjun är att få en tydligare bild av personens egenskaper och kvalifikationer. För att få ett så rättvisande intryck som möjligt bör du förbereda dig noga, planera dina frågor och eventuella case och sedan kategorisera kandidaten efter intervjun.

Så här förbereder du dig inför intervjuer

Lär igenom ansökan och CV innan intervjun

Om du kommer oförberedd håller du kandidaten på sträckbänken medan du skummar igenom hans/hennes CV vilket skapar dålig stämning. Du får en stressad kandidat och ger själv intryck av att du inte tar så allvarligt på det hela.

Ta dig tid några minuter och småprata först med sökanden

Berätta gärna om vem du/ni är och vilken typ av befattning det gäller. Om du lägger litet tid på att skapa kontakt mellan er kommer du att få mer utförliga svar under intervjun.

Fastställ på förhand vilka kompetenskrav ni har

Innan du kallar in den sökande till intervju bör du vara klar över vilken slags kompetens du vill ha. Har ni tid att utbilda den nyanställde eller vill ni hellre ha någon med större erfarenhet? Även om kandidaten är hur trevlig som helst hjälper det inte om han/hon inte har rätt kompetens och ni inte har tid att utbilda hen.

Tänk också på att detta med förstahandsintryck är överskattat. Kandidaten är troligtvis spänd och stressad inför intervjun.

Vad bör du fråga om om?

Talentech har tagit fram en gratismall för jobbintervjuer som du kan ladda ner och använda. Här får du några allmänna rekommendationer om hur du ställer frågor till kandidaterna.

  • Skriv på förhand ner det du vill ha svar på. Gärna sådant som kandidaten själv nämner i sin ansökan eller CV.
  • Följ upp med fler frågor om du är osäker på vad kandidaten menar. Håll dig inte slaviskt till de frågor du har planerat att ställa.
  • Be kandidaten att ge exempel. Om han eller hon påstår sig vara bra på att samarbeta, be då att han/hon utvecklar detta och kommer med exempel.
  • Upprepa gärna de svar kandidaten lämnat som en sammanfattning och för att kontrollera att du verkligen förstått vad han/hon ville ha fram. Det ger kandidaten chansen att rätta till saker och ting ifall du har missförstått honom/henne.
  • Glöm inte att föra löpande anteckningar. På så sätt kan du gå tillbaka och ställa uppföljande frågor om du vill veta mer.

Hjälp med kartläggning och urval

Med Talentechs rekryteringssystem har du full översikt över de sökande och deras kompetenser. Du kan enkelt kategorisera de olika kandidaterna efter var någonstans i anställningsprocessen de befinner sig och hur aktuella de är för fortsatta intervjuomgångar eller eventuella personlighetstester och färdighetstester.

Avslag på ansökningar och kallelser till intervjuer gör du enkelt i rekryteringssystemet. Dessa skickas sedan ut automatiskt till de sökande.

Behöver du hjälp?

Prata med en rekryteringsspecialist idag.