Hela medarbetarresan

Talentech En samlad HR-plattform Hela medarbetarresan

En plattform för hela medarbetarresan

Med Talentechs HR-plattform kan du hantera och optimera hela medarbetarresan från A till Ö - från att attrahera, rekrytera, introducera till att utveckla, engagera och avsluta. Du har hela medarbetarresan på ett ställe.

 

 

 

Hela medarbetarresan i korthet

De 6 stegen på medarbetarresan

1. Attrahera

Den första fasen av medarbetarresan handlar om att attrahera rätt kandidater, även kallat employer branding. Målet med attraktionsfasen är att se till att dina drömkandidater faktiskt vill arbeta i din verksamhet. Här är det viktigt att du känner till och når fram till önskad kandidatgrupp, precis som det kräver att din företagskultur speglar det du kommunicerar utåt.

Talentech erbjuder flera lösningar som kan hjälpa dig att attrahera kandidater. Med tipsrekrytering kan du skapa en engagerande kultur med kandidattips från medarbetare, vilket sparar tid, pengar och resurser och resulterar i bättre rekryteringar och ett starkare arbetsgivarvarumärke. Med våra olika rekryteringssystem får du ett branschledande rekryteringsverktyg, som hjälper dig att locka rätt kandidater till verksamheten.

LÄS OM TIPSREKRYTERING

 

2. Rekrytera

Den andra fasen handlar om rekrytering. I stora drag innehåller en rekryteringsprocess tre steg: förberedelse, identifiering och urval. Några av de största utmaningarna i rekrytering idag är att skapa en jämn och bra kandidatupplevelse och säkerställa att alla sökande får samma möjligheter.

Lösningen är dels en digital rekryteringsprocess, som sparar tid, säkerställer en genomgående bra upplevelse och minimerar mänskliga fel och dels att arbeta med blind rekrytering, vilket tar bort de element i processen som kan ligga till grund för partiskhet och diskriminering. Öka dina chanser att attrahera rätt kandidater med hjälp av en flexibel och användarvänlig karriärsida.

Med våra ATSer kan du digitalisera rekryteringsprocessen och se till att du bara får relevant information i processen.

UPPLEV TALENTECHS MODERNA OCH ANVÄNDARVÄNLIGA REKRYTERINGSSYSTEM

 

3. Introducera

Den tredje fasen är introduktion. Introduktion eller onboarding handlar om att hjälpa nya medarbetare att snabbare nå sin fulla potential genom rätt förutsättningar från start. Bra onboarding innefattar vanligtvis tre steg för nyanställda: Preboarding, orientering och integration. En bra onboardingupplevelse är viktig eftersom den förbättrar tid till produktivitet, ökar engagemanget och gör att medarbetare stannar och utvecklas längre i organisationen.

Med Talentechs onboardingsystem kan du skapa unika onboardingupplevelser som förbättrar tid-till-produktivitet, engagemang och utveckling av medarbetare.

UPPLEV FRAMTIDENS ONBOARDINGSYSTEM

 

4. Utveckla

Den fjärde fasen av medarbetarresan är utveckling, som handlar om att skapa förutsättningar för att medarbetaren och verksamheten ska fortsätta utvecklas tillsammans för bästa resultat. Här är Talent Management en viktig process, vilket bland annat handlar om att hantera och få överblick över medarbetardata, identifiera och utveckla kompetens, hantera kurser samt värdeskapande feedbackprocesser. Ett bra arbete med Talent Management stödjer utvecklingen och skapar förutsättningar för mer engagerade och produktiva medarbetare.

På Talentech erbjuder vi flera lösningar som hjälper dig att utveckla både dina medarbetare och verksamheten. Med vårt Talent Management system får du överblick över er medarbetardata och kan hantera färdigheter, utbildningar, värdeskapande feedbackprocesser och mycket mer. Med medarbetarfeedback kan du göra pulsmätningar varje vecka, få betydelsefulla insikter om ledarskap, engagemang och kultur baserat på medarbetarens upplevelse av verksamheten. Weekli låter dig jobba med små ständiga förbättringar med bättre resultat till följd.

UPPLEV TALENTECHS VÄRDESKAPANDE TALENT MANAGEMENT SYSTEM

 

5. Engagera 

Den femte fasen handlar om att engagera och behålla rätt medarbetare. Det finns flera faktorer som driver engagemang och genom kontinuerliga pulsmätningar säkerställer du och din organisation att ni fångar upp rätt signaler i rätt tid och ger ledarna förutsättningar att jobba med små konstanta förbättringar i sina team. Ge organisationen möjlighet att agera på fakta istället för magkänsla och skapa förutsättningar för ledningsgruppen att arbeta lika strategiskt kring medarbetarutveckling som med andra affärskritiska mål.

Medarbetarfeedback ger din organisation rätt förutsättningar. Och tillsammans med Talentechs onboardingsystem säkerställer du rätt onboarding, som även det är centralt för att engagera och behålla rätt medarbetare med en högre produktivitet som följd.

STÄRK ENGAGEMANG OCH LEDARSKAP MED WEEKLI PULSMÄTNINGAR

 

6. Avsluta

Den sjätte fasen är avslut eller offboarding, vilket handlar om det sista viktiga steget innan medarbetaren lämnar organisationen. En bra offboardingprocess säkerställer en smidig, säker och effektiv överlämning av kunskap och erfarenhet men även praktiska bitar så som arbetsverktyg. Dessutom stärker det verksamhetens employer brand och ger insikter till HR och ledning om både styrkor och utmaningar.

Med Talentechs offboardingsystem kan du arbeta målmedvetet för att bevara viktig kunskap och erfarenhet i verksamheten och säkerställa en bra offboardingprocess som påverkar verksamhetens anseende och arbetsgivarvarumärke positivt.

UPPLEV FRAMTIDENS OFFBOARDINGSYSTEM

Lär känna våra system bättre

Är du redo att optimera dina HR-processer?

Kontakta oss nu! 

Boka en demo