Talmundo

Talentech Talmundo

Talmundo ble grunnlagt i 2012, med et mål om å modernisere og forenkle onboarding av nyansatte, og med medarbeideropplevelsen som den hovedsakelige driveren. Spol fremover til 2023, og målet vårt er stort det samme, bare at vi har en løsning for alle overganger i løpet av ansattreisen! For å si det enkelt, vi hjelper kunder over hele verden med å revolusjonere sin onboarding, offboarding, reboarding og mer med vår SaaS-plattform.

Talmundo er nå en del av Talentech

I 2019 ble Talmundo en del av Talentech. Det ga oss enda flere ressurser til å utvikle og støtte hele talentreisen, mens det også gir oss en unik mulighet til å lage enda bedre kundeopplevelser gjennom løsningene våre.

Det gjøres betydelige investeringer i kontinuerlig utvikling og forbedring av våre produkter og kompetanse, slik at vi alltid kan tilby kundene våre den mest mulig innovative HR-teknologien. Hver eneste dag drar vi nytte at erfaringen og kunnskapen som vi har bygget opp sammen med kundene våre gjennom mer enn 10 år.

Rekruttering, onboarding og HR-administrasjon i én integrert plattform

Vår integrerte HR-plattform med nettverksrekruttering, rekruttering, onboarding, talent management og offboarding utgjør vårt brukervennlige og fleksible økosystem. Løsningene oppfyller strenge krav som stilles til både private og offentlige organisasjoner, med særlig fokus på compliance.

We develop and adapt our HR solutions continuously to match the needs of our customers. The right solution for the customer means everything to us! That’s why we are right there with them all the way from implementation to adoption and everyday use. With interest and insight into the daily work of our customers we create better circumstances for a relevant development of the solutions. This is the full benefit of a close cooperation and carries great potential.

Vi utvikler og tilpasser kontinuerlig våre HR-løsninger for å oppfylle våre kunders krav. Å levere riktig løsning til kundene betyr alt for oss! Det er derfor vi følger kunden tett hele veien fra implementering, til oppstart og videre til daglig bruk. Med interesse for- og innsikt i hverdagen til kundene våre skaper vi bedre forutsetninger for en relevant utvikling av løsningen. Det realiserer den fulle verdien i vårt tette samarbeid og skaper store muligheter.

En del av noe større

Talentech eies av private equity-selskapet Verdane. Oppkjøpet av Talmundo er en del av en større visjon om å skape en integrert HR-plattform, som dekker hele talentreisen gjennom tiltrekning, rekruttering, onboarding, talent management og offboarding. Talentech er nå en ledende leverandør av HR-teknologi i Norden.

I dag er visjonen om å kunne tilby en integrert HR-plattform, med løsninger som dekker hvert trinn i talentreisen, blitt til virkelighet hos Talentech. Vi tilbyr løsninger for tiltrekning, rekruttering, onboarding, talent management og offboarding i vårt eget økosystem. Når du har andre behov, som for eksempel testing, håndtering av referanser, publisering eller annet, har vi fantastiske partere som er integrert direkte med vår HR-plattform. Det gjør hverdagen enklere for kundene våre.

Vil du være en del av reisen?

Snakk med en av våre konsulenter i dag.