Talent Recruiter

Talentech Talent Recruiter

Talent Recruiter, kjent som et rekrutteringsverktøy fra HR Manager Talent Solutions (grunnlagt i 2003), er nå en del av rekrutteringstilbudet fra Talentech. Vi er spesialister på prosesser innen rekruttering, onboarding og HR – prosesser som skaper verdi og gjør en forskjell for organisasjoner av alle størrelser i alle bransjer! Ved å lytte til våre kunder og forretningspartnere, lærer vi hele tiden mer om hvordan våre HR-systemer kan utvikles for å skape enda mer verdi for kundene våre.

Talent Recruiter er nå en del av Talentechs rekrutteringstilbud

I 2019 ble Talent Recruiter, som et av HR Manager Talent Solutions' produkter, en del av Talentech. Det ga oss enda flere ressurser til å utvikle og støtte hele talentreisen, mens det også gir oss en unik mulighet til å lage enda bedre kundeopplevelser i løsningene våre.

Det gjøres betydelige investeringer i kontinuerlig utvikling og forbedring av våre produkter og kompetanse, slik at vi alltid kan tilby kundene våre den mest mulig innovative HR-teknologien. Hver eneste dag drar vi nytte at erfaringen og kunnskapen som vi har bygget opp sammen med kundene våre gjennom mer enn 20 år.

Rekruttering, onboarding og HR-administrasjon i én integrert plattform

Vår integrerte HR-plattform med nettverksrekruttering, rekruttering, onboarding, talent management og offboarding utgjør vårt brukervennlige og fleksible økosystem. Løsningene oppfyller strenge krav som stilles til både private og offentlige organisasjoner, med særlig fokus på compliance.

Vi utvikler og tilpasser kontinuerlig våre HR-løsninger for å oppfylle våre kunders krav. Å levere riktig løsning til kundene betyr alt for oss! Det er derfor vi følger kunden tett hele veien fra implementering, til oppstart og videre til daglig bruk. Med interesse for- og innsikt i hverdagen til kundene våre skaper vi bedre forutsetninger for en relevant utvikling av løsningen. Det realiserer den fulle verdien i vårt tette samarbeid og skaper store muligheter.

En del av noe større

Talentech eies av private equity-selskapet Verdane. Oppkjøpet av HR Manager Talent Solutions og dets produkter, inkludert rekrutteringsverktøyet Talent Recruiter, er en del av en større visjon om å skape en integrert HR-plattform, som dekker hele talentreisen gjennom tiltrekning, rekruttering, onboarding, talent management og offboarding. Talentech er nå en ledende leverandør av HR-teknologi i Norden.

I dag er visjonen om å kunne tilby en integrert HR-plattform, med løsninger som dekker hvert trinn i talentreisen, blitt til virkelighet hos Talentech. Vi tilbyr løsninger for tiltrekning, rekruttering, onboarding, talent management og offboarding i vårt eget økosystem. Når du har andre behov, som for eksempel testing, håndtering av referanser, publisering eller annet, har vi fantastiske partere som er integrert direkte med vår HR-plattform så våre kunder ikke trenger å tenke på det.

Vil du være en del av reisen?

Snakk med en av våre konsulenter i dag.