Våre Talent Management løsninger

Våre Talent Management systemer

Talentech Løsninger Talent Management systemer

Våre talent management løsninger lar HR effektivt støtte og utvikle sine medarbeidere for langsiktig suksess.

Forenklet administrasjon

Enkel å bruke, automatisering som forenkler din hverdag.

Kontinuerlig tilbakemeldinger

Smart teknologi for tilbakemeldinger gjør det mulig for ledere å handle på fakta i stedet for antagelser.

Effektiv talentutvikling

Strømlinjeformet, beste praksis-støtte som vil hjelpe dine ansatte å nå sine mål.

Hva er et talent management system?

Et talent management system er et HR-system som, med intelligent integrerte prosesser, hjelper din bedrift med å administrere, tiltrekke, utvikle og beholde ansatte. Et talenthåndteringssystem har også som mål å sikre at dine ansatte og deres kompetanse blir plassert og brukt i riktige stillinger og til rett tid. Et talent management-system hjelper deg med å håndtere disse oppgavene, slik at du får et optimalt og verdiskapende personale til å oppfylle selskapets mål.

Hva løser et talent management system?

Med et talenthåndteringssystem kan du sikre god oversikt over bedriftens stamdata, HR-dokumenter og kompetanser i hele organisasjonen, spesifikke avdelinger eller på den enkelte ansattes profil. Med et godt talenthåndteringssystem kan du blant annet effektivisere selskapets prosesser for medarbeidersamtaler, kompetanseutvikling, fornyelse og administrasjon av sertifikater og kurs m.m.

Trenger du noen råd? 

Snakk med en av våre talent management spesialister i dag!