Talent Manager

Funksjoner i Weekli

Utforsk Weeklis funksjoner

Med Weeklis funksjoner vil både du som er leder, du som arbeider i HR og du som er medarbeider oppdage forandringer som alle drar nytte av.

Algoritmestyrt puls

Weekli sender hver uke ut en puls bestående av ti spørsmål til hver ansatt. Weekli bruker algoritmer for å gi dine ansatte et unikt sett med spørsmål hver uke. Algoritmene evaluerer og veier også inn tidligere svar for å identifisere hvilke spørsmål som skal sendes ut neste gang, noe som skaper en personlig og relevant puls for hver ansatt. Dersom en ansatt gir et avvikende svar på et spørsmål, stilles det nemlig relaterte spørsmål i fremtidige pulser, såkalt effektkontroll.

Anonymitet

Å beholde anonymiteten ved bruk av Weekli er viktig for at svarene på spørsmålene skal være så ærlige som mulig. Dette kan for eksempel inkludere å svare på spørsmål om lederskapskvalitet eller om du blir trakassert. I slike tilfeller skal det ikke være mulig for lederen å spore svaret til den konkrete medarbeideren, dersom han eller hun ønsker å være anonym.

Den algoritmestyrte pulsen gjør det praktisk talt umulig å gjette hvem som svarte hva. I tillegg har ikke en leder tilgang til alle data hvis teamet har mindre enn fem personer.

Oversiktlig for ledere

For deg som leder gir Weekli en unik mulighet til å analysere trivselen til dine ansatte gjennom en tydelig oversikt over dataene.

Analyser mer!

Gjennom Weekli får du ny informasjon hver uke, noe som gjør at du som leder har mulighet til å ta beslutninger og handle ut fra stadig oppdatert informasjon. Å holde seg oppdatert på gruppens ukentlige innspill gir deg god støtte i ditt lederskap og hjelper deg med å ta beslutninger med høyere presisjon.

Smarte grafer

Weeklis smarte grafer viser teamets eller organisasjonens data over tid for hver skala og dimensjon. Her kan du sammenligne data over tid mellom grupper og dypdykke i spørsmålene som stilles ved de spesifikke måleparameterene. Hold også øye med de tre HPI-ene, "Human Performance Indicators" som måler områdene kultur, engasjement og lederskap i din organisasjon.

Varmekart

Weeklis varmekart er en matrisestruktur der grupper, sammen med skalaer, dimensjoner og HPI-er er listet sammen. Ulike verdier gir forskjellige farger slik at du enkelt kan skille ut avvik i et område. Her kan du også få en oversikt over svarprosenten og Weekli-verdien, en verdi som fungerer som en benchmark mellom grupper, avdelinger eller kontorer i din organisasjon.

Innsikt i Weekli – hva er det?

For å hjelpe deg som leder å forstå dataene som samles inn og hvordan du kan bruke dem til å handle, tolker Weekli informasjonen for deg i en kort tekst. Dette er det vi kaller en innsikt. Innsiktene er skrevet av psykologer og atferdsvitere, og sendes ut til deg som leder i form av notiser, basert på dine gruppedata. Dine ansatte får også tilsendt innsikt via Weekli-appen, men innsikten er da basert på deres egne data. Innsikten beskriver ikke bare dataene dine, de hjelper deg også å forstå hvordan skalaene korrelerer med hverandre og hvilke konsekvenser det kan få hvis dataene ikke blir bedre over tid. Innsikten hjelper deg derfor å forstå hva du som leder må basere handlingene ut fra.

Digital læringsplattform (e-læring)

I tillegg til dashbordet som verktøy, får du som leder tilgang til vår digitale læringsplattform, helt gratis. I læringsplattformen finner du kurs for at du som leder kan lære mer om Weekli, hvordan du navigerer på plattformen og hvordan du kan jobbe med dataene sammen med din gruppe, avdeling eller kontor.

I e-læringen finner du også et bibliotek som gir deg data til for eksempel å kunne gjennomføre workshopen «Weekli-prosessen». Du kan også finne maler for hvordan du kan presentere relevante data fra Weekli med jevne mellomrom, eller informasjon om Weekli for å sende ut til nye ansatte.

Oversiktlig for medarbeidere

Som ansatt kan du med Weekli få et tydelig bilde av hvordan du har det på jobb. Du følger enkelt med i utviklingen og får innsikt i form av anbefalinger om hva du bør tenke på for å skape mulig endring.

Coach-visning

I appen er det en coach-visning der Weeklis chatbot stiller ukens spørsmål, melder at nye data er mottatt og anbefaler innsikt for den enkelte medarbeider.

Data

Ansatte kan følge utviklingen av egne data gjennom de samme kategoriene, dimensjonene og skalaene som lederen har tilgang til. Å ha tilgang til, og å kunne følge egne data over tid kan bidra positivt til selvledelse, hvor du som medarbeider er med og påvirker din egen utvikling.

Varsler

De ansattes egen innsikt er basert på hvordan de har svart på spørsmålene i Weekli-pulsen. Hensikten med innsiktene er å hjelpe ansatte til å forstå sine data og bidra til refleksjon og utvikling gjennom handlingsorienterte råd og anbefalinger.

Weekli er vitenskapelig validert

Weekli er basert på Copsoq - Copenhagen Psychosocial Questionnaire fra Københavns Universitet. Det er et vitenskapsbasert spørreskjema som måler vesentlige aspekter ved organisatorisk og sosialt arbeidsmiljø. Over 40 forskningsrapporter er skrevet om studien. De fleste av rapportene tar sikte på å validere studien, men også diskutere hvordan man kan bruke spørreskjemaet til å forutsi for eksempel sykdom eller personalomsetning på arbeidsplassen. Her kan du lese mer om Copsoq.

Basert på Copsoq

Weekli er basert på strukturen fra Copsoq med spørsmålsbatteri, skalaer og dimensjoner. Spørsmålsbatteriet utgjør selve informasjonsinnhentingen, som deretter grupperes i dimensjoner innenfor det psykososiale arbeidsmiljøet. Hver dimensjon har en rekke skalaer som berører samme område innenfor det psykososiale arbeidsmiljøet, men som belyser ulike perspektiver. I tillegg til skalaer og dimensjoner, måler Weekli også HPI-er, "Human Performance Indicators". Dette er klyngeskalaer som måler områdene kultur, engasjement og lederskap i din organisasjon.

Basert på vitenskap

Weekli er et vitenskapelig underbygget verktøy der spørsmålene er basert på COPSOQ, Copenhagen Psychosocial Questionnaire.

Dashboard for ledere

Ledere har tilgang til et dashboard med god oversikt over data fra forskjellige perspektiver og segmenteringer.

Algoritmestyrt pulsundersøkelse

Weekli bruker algoritmer for å gi dine ansatte et unikt sett med spørsmål hver uke.

Dashboard for medarbeidere

Medarbeiderne kan se sine data i appen – i form av dimensjoner, skalaer og HPI-er.

Vil du vite mer om Weekli? Kontakt oss i dag!

Bestill en demo