Automatisert rekruttering

Talentech Løsninger Rekrutteringssystemer ReachMee Automatisert rekruttering

Legg mer tid på de kvalifiserte kandidatene

Automatisert rekruttering gjør det mulig å håndtere og kommunisere med store kandidatvolum uten at det går utover kandidatopplevelsen. Faktisk bidrar automatisering til å sikre en optimal kandidatopplevelse. Det gjør at HR kan bruke mindre tid på administrative oppgaver, fokusere mer på menneskene, samtidig som de blir mer tids- og kostnadseffektive i rekrutteringsarbeidet sitt. Virksomheter bruker automatikk for å håndtere store søkevolumer er Mester grønn, ISS, Apotek 1, NorgesGruppen og McDonalds.

 

Hvilke fordeler gir automatisert rekruttering?

Sikre kommunikasjonen med kandidatene

Å få informasjon i hele søknadsprosessen har en betydelig innvirkning på kandidatens syn på dere som potensiell arbeidsgiver. Mangel på tilbakemeldinger kan i verste fall føre til færre søknader og kunder i fremtiden. Hendelsesstyrt kommunikasjon innebærer at svar til kandidater sikres og gjøres raskere. Å automatisere deler av rekrutteringsprosessen gir kvalitet, aktivitet og tempo i en personlig dialog, til tross for komplekse rekrutteringer.

Mindre administrasjon, mer fokus på menneskene

Å møte kvalifiserte kandidater er den viktigste delen av rekrutteringsprosessen, og derfor skal det ikke være nødvendig å stresse seg gjennom denne delen fordi det ble brukt for mye tid på å velge ut kvalifiserte kandidater. Å automatisere deler av prosessen som for eksempel tilbakemeldinger og kvalifikasjonskontroll, frigjør tid som i stedet kan fokusere mer på intervjuer og selve møtet med kandidaten.

Bruk arbeidspsykologiske tester enkelt i screening

Å hendelsesstyre rekrutteringsprosessen innebærer også at dere kan automatisere bruken av tester i prosessen. Et eksempel er at en kandidat oppfyller kravene fra utvalgsspørsmålene, og dermed får tilsendt en test automatisk. Avhengig av resultatet fra testen kan det sendes en tilbakemelding til kandidaten som varsler om vedkommende går videre i prosessen eller ikke. Med ReachMee Event Engine kan du automatisere tester direkte i systemet vårt via testleverandører som vi samarbeider med. I dag er dette Aon, Assessio og Cubiks.

Minimer sjansene for diskriminering

Automatiserte prosesser diskriminerer ikke. Ved å anonymisere kandidater sikrer dere at de som går videre i prosessen baseres på kompetanse. Du sparer tid ved å slippe og gjennomgå CV-en for å sikre at kandidaten oppfyller minstekravene, slik at du kan fokusere på CV-ene fra aktuelle kandidater.

Hjelper deg å sortere et stort antall søkere

I retail er utskiftingen av medarbeidere ofte høyere enn i andre bransjer, og de fleste utlyste jobbene får veldig mange søknader. Å sortere bort de kandidatene som ikke oppfyller minstekravene, gi tilbakemeldinger til alle, og samtidig finne de mest aktuelle kandidatene manuelt innebærer mye tid og arbeid for HR. Derfor er det ikke rart at bedrifter med mange rekrutteringer begynner å få øynene opp for hendelsesstyrt rekruttering. Om du rekrutterer til ulike stillinger i mange butikker blir det fort komplisert når det kommer inn mange søknader til hver stilling. Ved å automatisere rekrutteringsprosessen blir det mulig for avdelingsledere og butikksjefer å optimalisere sin hverdag ved å forholde seg til kun de aktuelle kandidatene. ReachMee er markedsledende i retail med kunder som for eksempel NorgesGruppen, Rema 1000, Voice Gruppen.

Kvalifiser kandidatene med utvalgsspørsmål

Dersom en stilling krever førerkort klasse B, vil de som ikke oppfyller kravet diskvalifiseres automatisk. Det er enklere for både deg som rekrutterer og for kandidaten som får en rask og konkret tilbakemelding. Dere trenger ikke å bruke tid på de kandidatene som ikke oppfyller minstekravene, og kandidatene er takknemlige for å få raske tilbakemeldinger om sin status i prosessen. Kandidaten kan også få et begrunnet avslag. Det vil si at de automatisk får en forklaring på avslaget basert på hvilke krav de f.eks. ikke har oppfylt.

Sikre en god kandidatopplvelse

Lange prosesser og mangelfulle tilbakemeldinger skaper dårlige forutsetninger for å fremstå som en attraktiv arbeidsgiver. Det er viktig å sikre en smidig og effektiv prosess for å holde de mest attraktive kandidatene interesserte, men også for at de som ikke gikk videre i prosessen denne gangen skal ønske å søke igjen ved en senere anledning. Det gjør at dere kan lage en database som dere kan arbeide videre med for fremtidige stillinger. Det er viktig å ha  kandidater som er positivt innstilte til dere som arbeidsplass.

Også for deg som får få kvalifiserte kandidater

Når det er vanskelig å finne kvalifiserte kandidater er det ekstra viktig å handle raskt når en person med rett kompetanse dukker opp. Gjennom automatiske varsler får HR mulighet til å gi en rask tilbakemelding til den kvalifiserte kandidaten.

Automatisert rekruttering med ReachMee

Vi har utviklet en funksjon for hendelsesstyrt og automatisert rekruttering, som svarer på de utfordringene vi ser at HR møter og har møtt de siste årene. Vi vil gi HR en funksjon som tar høyde for hvordan kandidater faktisk søker jobb i dag. Dere kan automatisere store deler av rekrutteringsprosessen og sette opp forhåndsdefinerte hendelser. Dette bestemmer hvordan kandidaten sendes videre i prosessen basert på vedkommendes svar på både utvalgsspørsmål og ferdighetstester. Du følger kandidatene gjennom prosesskartleggingen som viser hvor de befinner seg og hvordan de har blitt vurdert. På denne måten blir dialogen med kandidatene både aktiv og personlig. Vi forteller gjerne mer om hvordan automatikk fungerer og hvordan bedrifter har lykkes med å automatisere rekrutteringsprosessene sine.

Bestill en demo

Hvorfor automatisere rekrutteringsprosessen?

Som et resultat av digitaliseringen forventer dagens kandidater i stor grad å kunne søke via mobiltelefonen eller direkte fra profilen sin på LinkedIn. Derfor er det lurt at arbeidsgivere tilpasser seg ved å optimalisere og forenkle søknadsprosessene sine så mye som mulig. Flere søknader gir flere muligheter til å finne den perfekte kandidaten, men det innebærer også mye administrativt arbeid med blant annet tilbakemeldinger for å sikre god kommunikasjon med alle kandidatene. 62 % av spurte HR- og rekrutteringspesialister oppgir at søkervolumet ved rekrutteringer øker, mens bare 42 % sier at denne trenden gjenspeiles med økte ressurser. Når det må legges mer tid i administrasjon av flere søknader, gir det mindre tid til selve møtet med kandidaten. Ved å automatisere deler av rekrutteringsprosessen får dere mulighet til å snu om på tidsbruken. I stedet for å bruke mest tid på det administrative arbeidet, kan dere fokusere på å sette de aktuelle kandidatene i sentrum.

Bestill en demo