Data-driven recruitment systems that put candidate experience first

Våre rekrutteringssystemer

Talentech Løsninger Rekrutteringssystemer

I de fleste virksomheter er det de ansatte som skaper verdiene, og rekruttering kan avgjøre om en virksomhet opplever suksess eller fiasko. Våre rekrutteringsverktøyer utvikles for å sikre at rekrutteringsprosessene blir utført på en profesjonell måte, uavhengig om den som rekrutterer er fagperson innen rekruttering eller leder.

Hva er et rekrutteringssystem?

Et rekrutteringssystem er en software som gjør det enkelt for virksomheter å rekruttere nye ansatte til ledige stillinger til sin virksomhet. Systemet skal gjøre det enklere for den som rekrutterer å finne en person som er en god match til stillingen. Samtidig er det viktig at rekrutteringssystemet bidrar til at kandidaten får en god opplevelse av rekrutteringsprosessen. Rekrutteringsverktøyet skal også behandle personopplysninger i henhold til GDPR-forordningen.

Verdiene som skapes i et rekrutteringssystem, kan vi dele inn i tre hovedområder.

Treffsikre rekrutteringsprosesser

Ansett en kandidat som er en god match med behovene.

Økt effektivitet

Sikre at rekrutteringsprosessene tar så kort tid som mulig uten at det går utover kvaliteten.

Økt kandidattilfang

Øk antall kandidater som er relevante for hver ledig stilling.

Treffsikre rekrutteringsprosesser

- ansett en kandidat som er en god match med behovene.

Den som utvikler et rekrutteringsverktøy som garanterer at kandidat X eller Y vil være en verdifull rekruttering, vil bli verdens rikeste. Vi vet at dette er et viktig område for våre kunder, og bruker mye ressurser for at våre rekrutteringsverktøyer skal bidra til mer treffsikre rekrutteringer.

For å oppnå treffsikre rekrutteringsprosesser finnes det ingen «quick fix», det er grundig jobbing fra A til Å og et rekrutteringssystem som er utviklet for å bidra til dette.

Forskning viser at testverktøy brukt riktig kan bidra til å øke treffsikkerheten ytterligere. Heldigvis er det en enkel sak å integrere testverktøy fra flere leverandører med våre rekrutteringssystemer. Da kan du sette opp rekrutteringssystemet med utvalgsspørsmål, slik at kandidater som kvalifiserer for stillingen automatisk får tilsendt tester. Dette oppleves enkelt for leder og profesjonelt av jobbsøkerne.

Treffsikre rekrutteringsprosesser

Økt effektivitet

- sikre at rekrutteringsprosessene tar så kort tid som mulig uten at det går utover kvaliteten.

Å benytte et rekrutteringsverktøy gir alene stor gevinst i form av effektivitet. Men hvordan du utnytter rekrutteringsverktøyet vil også påvirke tidsbruken i stor grad. At de som skal bruke systemet har tilstrekkelig opplæring, bruk av maler, god kommunikasjon mellom alle som er involverte i rekrutteringsprosessen, at kandidater kan booke intervju rett i din Outlook-kalender, for å nevne noe. Integrasjon med flere HR-systemer er også essensielt for mange i jakten på effektivisering.

Økt effektivitet

Økt kandidattilfang

- være med på å øke antall kandidater som er relevante for hver ledig stilling.

Mange som rekrutterer drømmer om et stort antall kvalifiserte kandidater til hver prosess, men sånn er det ikke. Det er mange elementer som spiller inn og som bidrar til flere søkere inn i rekrutteringssystemet. Stillingstype, arbeidssted og hvor sterkt virksomhetens employer brand er, er noen av faktorene. Videre får man verdi for grundig arbeid i starten av rekrutteringsprosessen, som stillingsannonser som er godt skrevet, har gode bilder eller video og som er publisert på relevante steder for å nå den ønskede målgruppen. Våre rekrutteringssystemer har gode muligheter for publisering i sosiale medier og et stort utvalg stillingsportaler.

Økt kandidattilfang

Rekrutteringsverktøyet som benyttes i din virksomhet bør gi god støtte innenfor disse områdene. For hver funksjon vi utvikler, har vi fokus på deg som rekrutterer og alle de håpefulle som gjerne vil bli din kollega. Vårt mål er at dere alle skal oppleve at et rekrutteringssystem fra Talentech er en viktig medspiller i en suksessfull rekrutteringsprosess.

Trenger du noen råd?

Snakk med en av våre rekrutteringsspesialister i dag.