REMA 1000 - Høyere kvalitet på ansettelsene og store tidsbesparelser

REMA 1000 - Bedre ansettelser og tidsbesparelser med Talentech

Talentech Kunder REMA 1000

Da REMA 1000 skulle endre oppsett for rekruttering hadde de tre viktige krav til et fremtidig rekrutteringssystem: brukervennlighet, integrasjon med tester og mobilvennlighet. Valget falt på ReachMee, og de har benyttet seg av ReachMee rekrutteringsverktøy siden nyåret 2017. Vi har tatt en prat med HR-sjef Kirsti Alnes om hvordan REMA 1000 opplever å gjøre rekruttering via ReachMee rekrutteringssystem i dag.

Et av de viktigste kravene fra REMA 1000 var at rekrutteringssystemet måtte være brukervennlig for kjøpmenn, men samtidig ha kraftfulle funksjoner for å håndtere store søkevolumer. De ønsket å gi kjøpmenn tilgang til rekrutteringssystemet slik at hver butikk kunne begynne å gjøre egne rekrutteringer på en enkel og effektiv måte, uten nødvendig støtte fra regionskontorene, slik det hadde vært tidligere. Med god opplæring og en intuitiv rekrutteringsprosess i ReachMee er dette ingen problem i dag.

– I dag holder hver butikk i hele rekrutteringsprosessen selv, og takket være maler og automatikk kan kjøpmenn fokusere på de mest aktuelle søkerne. Vi føler oss trygge på at kvaliteten på ansettelsene har gått opp og at kjøpmennene opplever store tidsbesparelser.  

I rekrutteringssystemet er REMA 1000 sin organisasjonsstruktur satt opp slik at hver kjøpmann kun har tilgang til sin butikk og egne rekrutteringsprosesser.

– GDPR er et aktuelt tema i disse dager, og også her opplever vi at ReachMee har god kontroll.

Vi opplever at kandidatopplevelsen i rekrutteringsløsningen til Talentech er god, og at kandidatene får ryddig og profesjonell behandling.

 

Skreddersydd rekrutteringsverktøy

Videre var det viktig med en sømløs integrasjon mot en testleverandør som de allerede hadde inngått et større samarbeid med. I dag er store deler av rekrutteringsprosessen automatisert og baserer seg på kandidatens svar i utvalgsspørsmål og testresultater, som tar for seg for eksempel situasjonsbedømming i butikk. Resultatet blir sammenlignet med en idealprofil av en typisk REMA 1000-ansatt. Kandidatene får en begrunnet e-post dersom de ikke går videre i rekrutteringsprosessen.

Verdifulle integrasjoner bidrar til effektive rekrutteringsprosesser

De fleste kjøpmenn utlyser stillinger via mobilen og bruker kun et par minutter på det. Da velger kjøpmannen den stillingstypen de ønsker å rekruttere, og med den valgte rollen følger de rette malene, testene, bilder, filmer og utvalgsspørsmålene. Om de i stedet foretrekker å logge inn i rekrutteringssytemet fra en pc kan de gjøre det rett fra REMA 1000 sitt intranett takket være bruk av Single-Sign-On (SSO), da er ingen ekstra brukernavn eller passord er nødvendig.

I tillegg har Talentech og FINN.no utviklet en løsning som gjør at hver kjøpmann får tilsendt sin egen faktura for stillingsannonser – fremfor at alle fakturaene sendes til REMA 1000 sin administrasjon og fordeles der.

I REMA 1000 har vi hele veien opplevd menneskene i Talentech som løsningsorienterte og pliktoppfyllende.

 

Rema 1000 gjorde det.

Du kan også!

Se flere kundehistorier

2 November, 2023

Mantena

Effektiv rekruttering med digital referansesjekk

14 July, 2023

DSB

Målrettet strategi med fokus på kandidatopplevelsen

Sweco – Veien mot ett samlet selskap
9 December, 2020

Sweco

Sweco – Veien mot ett samlet selskap

Ahlsells digitale onboardingsløft
8 September, 2020

Ahlsells digitale onboardingsløft

Les mer om Ahlsells digitale utvikling med anskaffelsen av Talmundo onboardingssystem

8 September, 2020

Mattilsynets økning i effektivitet og flyt

Les mer om hva Mattilsynet har gjort for at flyten skal være så sømløs som mulig for kandidater og enhetsledere.

Tilbake

Neste