Privacybeleid

Talentech Privacybeleid

Dit privacybeleid beschrijft hoe Talentech Group AS persoonsgegevens, die gebruikers van onze website met ons hebben gedeeld, verzamelt, gebruikt, beschermt, deelt en verwijdert.

Privacy-informatie over onze producten wordt verstrekt in samenhang met het gebruik van de producten en wordt daarom niet in dit privacybeleid beschreven, hoewel de informatie over de rechten van de betrokkene die in dit beleid wordt vermeld ook van toepassing is op de gebruikers van de producten.

Definities

Tenzij anders vermeld zijn de definities in dit privacybeleid in overeenstemming met de definities in de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (de AVG).

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die onafhankelijk of samen met andere gegevens kunnen worden gebruikt om een specifieke persoon te identificeren.

Onder verwerken van persoonsgegevens wordt verstaan elke vorm van omgang met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, analyseren, opslaan en wissen van de gegevens.

De Beheerder van de gegevensverwerking is verantwoordelijk voor het bepalen van het doel van en de middelen voor het verwerken van persoonsgegevens.

Een Gegevensverwerker verwerkt persoonsgegevens namens de Beheerder van de gegevensverwerking en volgens de instructies van de Beheerder van de gegevensverwerking.

Een Gebruiker betekent in dit privacybeleid een natuurlijke persoon waarvan Talentech persoonsgegevens verwerkt.
De term Website in dit privacybeleid heeft onder andere betrekking op talentech.com, maar ook op onze merkwebsites en blogs.

Beheerder van de gegevensverwerking

Talentech Group AS, organisatienummer 822 055 362, Nydalsveien 12B, 0484 Oslo, Noorwegen is de Beheerder van de gegevensverwerking en verantwoordelijk voor het verwerken van je persoonsgegevens.

Verzamelen van persoonsgegevens

Talentech kan je persoonsgegevens verzamelen wanneer je onze Website bezoekt, contact met ons opneemt, een formulier invult, je abonneert op onze nieuwsbrief, blog of socialemedia site, reageert op een vragenlijst of in verband met het gebruik van andere activiteiten of functies die we op onze Website ter beschikking stellen.

Wij kunnen persoonsgegevens verwerken in de vorm van een naam, een e-mailadres, een postadres, een IP-adres en een telefoonnummer. We kunnen ook de naam van je functie, die van het bedrijf en de sector waarin je werkt en de website van je bedrijf verzamelen.

We kunnen ook niet-persoonlijke identificatiegegevens verwerken, zoals je browser, het type computer dat je gebruikt, het besturingssysteem, de naam van je internet serviceprovider, je gebruikersgedrag, je taalinstellingen, via welke URL je op onze Website bent gekomen en andere soortgelijke technische informatie.

We kunnen je persoonsgegevens ook aanvullen en dus meer informatie opslaan dan je ons eerder hebt verstrekt. We vullen je persoonsgegevens aan met behulp van openbaar beschikbare informatie en kunnen contactgegevens, gegevens over je dienstverband, de naam van je functie en sector aanvullen.

Webbrowsercookies

We gebruiken cookies op onze Website om de gebruikerservaring te verbeteren, om informatie over gebruikersgedrag en andere persoonsgegevens te verzamelen. Je hebt het recht om cookies te weigeren, of om het gebruik te beperken tot de noodzakelijke cookies. Lees meer hierover in ons cookiebeleid.

Doel van de verwerking

Talentech verzamelt en verwerkt je persoonsgegevens om de gebruikerservaring van de Website te personaliseren, om onze klantendienst en onze Website te verbeteren, om enquêtes en andere Website functies uit te voeren en/of om contact met je op te nemen en je informatie en updates in onze producten, diensten en onderneming te sturen.

Onze verwerking van je persoonsgegevens is ofwel gebaseerd op je uitdrukkelijke toestemming, ofwel op ons legitieme belang om je te informeren en contact met je op te nemen over onze producten en diensten.

Toestemming

Wanneer je persoonsgegevens met Talentech deelt voor correspondentie, direct marketing en/of verdere communicatie, baseren we de verwerking van je persoonsgegevens op je toestemming. Wanneer je akkoord gaat met het verwerken van je persoonsgegevens door ons voor de hierboven genoemde doeleinden, ga je ermee akkoord dat we je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met dit privacybeleid en dat we direct-marketingmateriaal met betrekking tot onze producten naar je sturen met behulp van je persoonsgegevens, zoals je e-mailadres en/of telefoonnummer, die je hebt verstrekt.

Je hebt het recht je toestemming op elk moment in te trekken door je af te melden via de link onderaan al onze mailing, of door contact met ons op te nemen via marketing@talentech.com.

Bescherming van persoonsgegevens

Talentech treft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen. We hebben beleid en strategieën ter bescherming tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking en vernietiging van je gegevens, en we volgen de belangrijkste gegevensbeschermingsprincipes van de AVG, zoals gegevensminimalisatie.

Opslag van persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden opgeslagen in het CRM-systeem van Hubspot. Hubspot maakt gebruik van het Google Cloud Platform in de EU (Duitsland) om het verwerken van persoonsgegevens te ondersteunen, maar de diensten worden om betrouwbaarheidsredenen ook gehost op Amazon Web Services in de VS. Deze gegevensoverdracht is gebaseerd op Standard Contractual Clauses en niet op Privacy Shield, en voldoet aarom aan de voorschriften voor gegevensbescherming in de EU/EER.

We verwerken persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is voor het doel van de verwerking. Daarna wissen we de gegevens.

Als je een actieve dialoog met ons hebt worden je gegevens tot 24 maanden na de laatste interactie bewaard. Een actieve dialoog houdt in dat je telefonisch interactie met Talentech hebt gehad, je hebt gereageerd op e-mailberichten, materiaal van de Website hebt gedownload of je jezelf hebt aangemeld via een formulier.

Als je je abonneert op een van onze diensten of op functies op onze Website, zoals een nieuwsbrief, bewaren we je persoonsgegevens voor de duur van het abonnement en als je besluit jezelf af te melden, tot 24 maanden na de datum waarop je je hebt afgemeld. 24 maanden na je laatste interactie worden je persoonsgegevens gewist.

Als je in dienst bent van een van onze klantbedrijven verwerken we je gegevens in het kader van de klantenzorg en om de klantovereenkomst na te komen. Voor actieve klantrelaties verwerken wij je gegevens tot (1) je je dienstverband met het bedrijf hebt beëindigd, of (2) het bedrijf geen actieve klantrelatie meer met ons heeft. Zodra een klantenrelatie beëindigd is worden het opslaan en verwerken van je persoonsgegevens afgehandeld conform de voorwaarden zoals beschreven in de twee paragrafen hierboven en/of volgens de instructies van je werkgever. Als je je dienstverband bij je werkgever beëindigt is het jouw verantwoordelijkheid om ons daarvan op de hoogte te stellen via de daarvoor vermelde contactgegevens. Daarna zullen we je gegevens wissen.

Overdracht van persoonsgegevens

Talentech verkoopt of verhuurt je persoonsgegevens niet aan derden.

Als je je persoonsgegevens met ons hebt gedeeld in verband met een evenement of een campagne die we samen met een externe partij hebben gevoerd, kunnen we je persoonsgegevens delen in de vorm van je naam, je e-mailadres, je telefoonnummer, je functie en de naam van het bedrijf waarvoor je werkt, en ook potentiële antwoorden op formuliervragen en uitgebreide antwoorden. Het doel van deze gegevensoverdracht is om een verkoopproces af kunnen afronden, je klantervaring te verbeteren of je te informeren over de mogelijkheid om met de externe partij een verkoopproces aan te gaan.

In verkoopdialogen tussen ons, jou en een van onze zakenpartners kunnen wij je persoonsgegevens delen in de vorm van je naam, je e-mailadres, je telefoonnummer, je functie en de naam van het bedrijf waarvoor je werkt. Het doel van deze gegevensoverdracht is om een verkoopproces af te kunnen ronden of je klantervaring te verbeteren of je te informeren over de mogelijkheid om met onze zakenpartner een verkoopproces aan te gaan.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld dragen we je persoonsgegevens niet over buiten de grenzen van de EU/EER. In de gevallen waarin we dat wel doen, zoals hierboven vermeld in de paragraaf Opslag van persoonsgegevens, baseren we die overdracht op Standard Contractual Clauses.

Je rechten als betrokkene

Als betrokkene, dat wil zeggen dat jij de persoon bent van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, heb je recht op informatie over en zeggenschap over je persoonsgegevens. Neem contact met ons op als je je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens, zoals hieronder beschreven, wilt uitoefenen.

Je hebt het recht om informatie te ontvangen over welke persoonsgegevens Talentech over je opslaat door een uittreksel uit het Verwerkingenregister te ontvangen.

Je hebt het recht om je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens op elk moment in te trekken. Als de verwerking gebaseerd is op het vervullen van een doel van gerechtvaardigd belang, heb je het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens. Je hebt ook het recht om te eisen dat we je persoonsgegevens corrigeren of wissen (ook wel het 'recht om vergeten te worden' genoemd). Als wij vanwege contractuele of wettelijke verplichtingen niet in staat zijn het verwerken van je persoonsgegevens te staken en ze te wissen, zullen wij onze verwerking van je persoonsgegevens beperken tot de gegevens die nodig zijn om aan onze verplichting te voldoen. Je hebt dan het recht geïnformeerd te worden over de redenen waarom wij je gegevens niet volledig kunnen wissen.

Je hebt het recht bezwaar te maken tegen direct marketing. Wanneer je bezwaar maakt zullen we je gegevens niet langer voor marketingdoeleinden verwerken, en je niet langer benaderen met marketingmateriaal en/of verkoopvoorstellen.

Je hebt recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat betekent dat je het recht hebt je persoonsgegevens die Talentech verwerkt over te dragen aan een andere Beheerder van de gegevensverwerking.

Je hebt het recht om over het verwerken van je persoonsgegevens door Talentech een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Technisch beheerder

Deze website wordt beheerd en onderhouden door The Generation Web Agency in Stockholm. Als er persoonsgegevens aanwezig zijn, worden die technisch verwerkt in de serverhallen van het bedrijf die zich fysiek in Stockholm bevinden. De website wordt dagelijks gepatcht en onderhouden in overeenstemming met de huidige webnormen om voortdurend het hoogst mogelijke niveau van veiligheid te realiseren.

 

Privacybeleid laatst bijgewerkt op: 30 september 2020.

 

Als je vragen hebt over dit privacybeleid of over de strategie van Talentech voor het beschermen van persoonsgegevens kun je hier contact met ons opnemen.