Talentech Legal

Juridisch

Talentech Juridisch

Talentech streeft ernaar toonaangevende oplossingen te bieden, met informatiebeveiliging en naleving van de AVG als onze belangrijkste prioriteit. Het is ook een van onze grote passies dat onze producten voor iedereen toegankelijk zijn.

Met Talentech als je leverancier van HR-oplossingen kun je er dus zeker van zijn dat je informatie en persoonsgegevens veilig, toegankelijk en beveiligd zijn gedurende het hele talenttraject.

Onze beloften

We beschouwen informatie en persoonsgegevens als belangrijke bedrijfsmiddelen, en we beloven die veilig te bewaren en te beschermen.

We hebben onze belangrijkste initiatieven op het gebied van informatiebeveiliging en naleving verzameld in ons informatiebeveiligingsbeleid. Je kunt dat hier lezen.

We voeren elk jaar een IT-beveiligingsaudit uit met een onafhankelijke auditor om er zeker van te zijn dat we onze beveiligingsverplichtingen nakomen. Je kunt het laatste verslag hier lezen.

Veelgestelde vragen over de AVG

Talentech zet zich in voor naleving van de AVG. Je vindt onze beknopte gids over de AVG hier:

Wat is de AVG?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese verordening voor persoonsgegevens. De AVG verplicht organisaties om persoonsgegevens te beschermen en de privacyrechten van iedereen binnen de EU te handhaven.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alles wat betrekking heeft op een identificeerbare levende persoon. Het gaat dus bijvoorbeeld om je naam, burgerservicenummer, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Ook een foto of video van jezelf, en indirecte informatie die je kan identificeren, zoals je IP-adres, je locatiegegevens en een gebruikers-ID die je in een bepaalde database gebruikt zijn voorbeelden van persoonsgegevens. Al deze informatie kan in verschillende vormen beschikbaar zijn (schriftelijk, als beeldmateriaal, video of cijfers) en kan op papier, in computers of op andere dragers worden opgeslagen. Alle informatie die gebruikt kan worden om jou te identificeren, wordt als je persoonsgegevens beschouwd.

Wat is gegevensverwerking?

De AVG regelt wanneer en hoe persoonsgegevens verwerkt mogen worden. Verwerken verwijst naar een breed scala bewerkingen of handelingen die op of met persoonsgegevens worden uitgevoerd. Voorbeelden van gegevensverwerking zijn:

 • Verzamelen van gegevens, bijvoorbeeld het verzamelen van informatie over kandidaten in een werving en selectieproces
 • Opslag van gegevens, dat wil zeggen het opslaan van gegevens op servers of in een fysiek archief
 • Gebruik van gegevens, bijvoorbeeld een bedrijf dat de e-mailadressen van klanten gebruikt om een nieuwsbrief te versturen
 • Verspreiden van gegevens, bijvoorbeeld het plaatsen van een foto van een werknemer door de marketingafdeling van het bedrijf op de website van het bedrijf
 • Wijzigen van gegevens, bijvoorbeeld managers die het huisadres van medewerkers in de adressenlijst bijwerken
 • Verwijderen van gegevens, bijvoorbeeld het verwijderen van de kandidaatgegevens uit een werving en selectiesysteem
Wie moet de AVG naleven?

Elke organisatie die persoonsgegevens van mensen in de EU verwerkt moet voldoen aan de AVG.

Wat is de rol van Talentech bij naleving van de AVG?

Talentech biedt HR-oplossingen voor het volledige talenttraject, van werving en selectie tot onboarding en talentmanagement. Onze klanten zijn de verantwoordelijken voor de persoonsgegevens die in onze oplossingen worden verwerkt, en Talentech treedt op is gegevensverwerker. Dit betekent dat onze klanten beslissen waarom en hoe de persoonsgegevens worden verwerkt, en dat wij de instructies, zoals hoe lang gegevens moeten worden bewaard, van onze klanten opvolgen.

Wat zijn mijn rechten onder de AVG?

de AVG heeft alles te maken met het mondig maken van inviduen ten aanzien van hun persoonsgegevens, en om dat te bereiken stelt de AVG de volgende grondrechten vast:

 • Je hebt het recht op informatie over je persoonsgegevens die verwerkt worden, en voor welke doeleinden. Je hebt het recht om een uittreksel van je gegevens uit het Verwerkingsregister te vragen, inclusief alle gegevens die over je verwerkt worden.
 • Je hebt het recht op rectificatie, wat garandeert dat onjuiste persoonsgegevens moeten worden gecorrigeerd.
 • Je hebt het recht op wissen, ook bekend als het recht om vergeten te worden, wat betekent dat je kunt eisen dat je persoonsgegevens worden gewist. Wanneer je gebruikmaakt van dit recht moeten de gegevens worden gewist, tenzij het nodig is om de verwerking voort te zetten vanwege een wettelijke verplichting.
 • Je hebt ook het recht op beperking van de verwerking, wat betekent dat je kunt eisen dat alleen de gegevens die nodig zijn voor een bepaalde wettelijke verplichting verwerkt mogen worden.
 • Bovendien heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat je het recht hebt je gegevens op een gestructureerde manier te ontvangen, bijvoorbeeld om ze van een bedrijf naar een ander bedrijf over te dragen.
 • Tenslotte heb je het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens, bijvoorbeeld door direct marketing af te wijzen.
Heeft Talentech een functionaris voor gegevensbescherming?

Jazeker! Onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO) is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG binnen Talentech, en is het belangrijkste aanspreekpunt voor vragen over privacy en de AVG. Onze DPO bij Talentech is onze Legal Director Malin Gustafsson en je kunt haar hier bereiken.

Heb je vragen over naleving of beveiliging? Neem dan contact op met ons juridische team