Automatisoitu rekrytointi

Talentech Tuotteet Rekrytointijärjestelmä Automatisoitu rekrytointi

Panosta lupaaviin hakijoihin

Automatisoitu rekrytointi mahdollistaa suuren hakijamäärän käsittelyn varmistaen positiivisen hakijakokemuksen. Kun hallinnolliseen paperinpyörittelyyn kuluu vähemmän aikaa, HR pystyy keskittymään paremmin kiinnostaviin hakijoihin. Samalla rekrytointi sujuu jouhevammin ja kustannustehokkaammin, oli hakijoita kuinka paljon tahansa.

 

Mitä hyötyjä automatisoidusta rekrytoinnista on?

Saumaton yhteydenpito hakijoiden kanssa

Palautteen ja informaation kulku koko rekrytointiprosessin ajan vaikuttaa suuresti työnantajamielikuvaan. Tällä on osoitettu olevan vaikutusta myös hakijan ja yrityksen suhteeseen kuluttajanäkökulmasta. Puutteellinen palaute voi siis johtaa sekä pienempään hakemusmäärään että kapeampaan asiakaskuntaan. Automatisoitu hakijaviestintä varmistaa nopean ja tehokkaan palautteen antamisen. Automatisoitu rekrytointi siis auttaa luomaan korkealaatuisen, nopeatempoisen rekrytoinnin sekä henkilökohtaisemman dialogin hakijoiden kanssa.

Vähemmän paperitöitä, enemmän aikaa hakijoille

Lupaavien hakijoiden tapaaminen on yksi tärkeimpiä rekrytointiprosessin vaiheita. Siksi onkin tärkeää, ettei pätevien hakijoiden valikoimiseen kulu liikaa aikaa. Manuaalisten ja hallinnollisten työvaiheiden hoituessa automaattisesti HR kykenee keskittymään haastatteluihin ja hakijoiden tapaamiseen.

Psykologiset arviointitestit seulonnan tukena

Automatisoitu tapahtumien ohjaus mahdollistaa myös rekrytoinnissa käytettävien arviointitestien automatisoinnin. Mikäli hakija täyttää vaaditut ominaisuudet sekä vastaa hyväksyttävästi valintakysymyksiin, voi järjestelmä lähettää hänelle testin automaattisesti. Testitulosten perusteella hakija pääsee etenemään seuraavaan vaiheeseen tai karsiutuu pois. Voit automatisoida testit suoraan ReachMee:n järjestelmässä, sillä siihen on integroitu yhteistyökumppaneidemme tarjoamat testialustat Cut-e, Assessio sekä Cubiks.

Minimoitu syrjimisen riski

Automaattinen prosessi ei syrji. Koska inhimillisen näppituntuman vaikutukset on minimoitu, hakijat ovat anonyymeja ja etenevät prosessissa pätevyytensä perusteella.

Helpompi hakemusten seulominen

Kaupan alalle tyypillinen piirre on työvoiman korkea vaihtuvuus, mikä vuorostaan lisää hakemusmäärää. Tämä tarkoittaa suurta urakkaa HR:lle, jos hakijajoukosta täytyy käsin karsia ne, jotka eivät täytä tiettyjä vaatimuksia. Esimerkiksi usean työtehtävän täyttäminen useassa eri toimipaikassa voi olla hyvinkin monimutkaista, ja sen takia yhä useampi yritys hyödyntää automatisoitua rekrytointia.

Kun automatisoit osan rekrytointiprosessista, osastonjohtajat ja myymäläpäälliköt voivat keskittyä olennaiseen ja antaa järjestelmän karsia tehtävään sopimattomat henkilöt pois. Täten kulutat aikaasi ainoastaan oikeasti lupaaviin hakijoihin! ReachMee on markkinoiden johtava rekrytointityökalu kaupan alan yrityksissä. Tarjoamme tehokkaat ratkaisut maantieteellisesti hajautetuille ja suuren hakijamäärän kohtaaville yrityksille.

Valintakysymykset apuna hakijoiden arvioinnissa

Jos työssä esimerkiksi vaaditaan ajokorttia, voit karsia valintakysymyksen avulla suoraan kortittomat hakijat pois. Et siis kuluta turhaan aikaa tehtävään soveltumattomiin hakijoihin, ja samalla hakija saa nopeasti tiedon hakemuksensa tilasta. Yksilöityjen viestien avulla voit antaa konkreettista palautetta siitä, miksi hakija ei edennyt haussa pidemmälle esimerkiksi puuttuvasta ajokortista johtuen.

Varmista positiivinen ehdokaskokemus

Pitkä hakuprosessi ja puutteellinen palaute eivät luo hyviä edellytyksiä houkuttelevalle työnantajamielikuvalle. Sujuva ja tehokas prosessi on tärkeä jotta saisitte pidettyä kiinnostavimmat hakijat mukana ja jotta hylätyt hakijat intoutuisivat hakemaan uudelleen. Houkuttelevista hakijoista, jotka suhtautuvat yritykseenne ja rekrytointiprosesseihinne myönteisesti, muodostuu teille kullanarvoinen verkosto.

Liian vähän hakijoita? Ei hätää.

Jos päteviä ehdokkaita on harvakseltaan, on erityisen tärkeää toimia nopeasti kun varteenotettavia osaajia ilmaantuu. Automaattisten ilmoitusten avulla HR voi ottaa heti yhteyttä kiinnostavaan hakijaan.

Automatisoitua rekrytointia ReachMeen avulla

Olemme kehittäneet työkalun rekrytoinnin automatisointiin vastauksena viime vuosina ilmenneisiin rekrytoinnin haasteisiin. Haluamme antaa HR:lle apuvälineen, joka vastaa nykypäivän hakijan käyttäytymistä.

Sen avulla automatisoit rekrytointiprosessin suuret linjat ja ohjelmoit etukäteen tapahtumat, jotka siirtävät hakijan eteenpäin sen perusteella, miten hän suoriutuu valintakysymyksistä sekä arviointitesteistä. Voit seurata prosessikartasta missä vaiheessa kukin hakija on. Tällä tavoin dialogista hakijan kanssa tulee yksilöllisempää ja aktiivisempaa.

Kerromme mielellämme lisää työkalun toiminnasta sekä jaamme asiakasyritystemme menestystarinoita rekrytointiprosessien automatisoinnista. Jätä yhteystietosi alle niin otamme sinuun pikimmiten yhteyttä!

Jätä yhteydenottopyyntö

Miksi automatisointi kannattaa?

Digitalisaatio on muuttanut elämäämme valtavasti. Se on myös jättänyt jälkensä siihen, miten nykypäivän hakijat etsivät ja saavat töitä. Sopeutuakseen moni yritys yrittää optimoida ja yksinkertaistaa rekrytointiprosessejaan, sillä hakijat yhä useammin toivovat mahdollisuutta hakulomakkeen täyttämiseen mobiililaitteella tai suoraan LinkedIn:in kautta. Mitä enemmän hakemuksia, sitä paremmat mahdollisuudet löytää juuri sopiva henkilö – mutta todennäköisesti enemmän hallinnollista työtä palautteen antamisen ja hakijajoukon kanssa kommunikoinnin parissa.

62 % kyselyyn vastanneista HR- ja rekrytointialan ammattilaisista koki vaatimusten rekrytointivolyymin kasvattamisesta nousseen. Kuitenkin vain 42 % koki tämän ilmenevän vastaavasti kasvaneina resursseina. Kun hallinnolliset paperityöt vievät jo itsessään paljon aikaa, jää hakijoiden tapaaminen usein vähemmälle huomiolle. Automatisoidun rekrytoinnin avulla asetat keskiöön palapelin tärkeimmän palasen – oikean hakijan löytämisen!

Varaa demo