Job Market Report

Arbejdsmarkedsrapport

Januar 2024

Talentech Press room Arbejdsmarkedsrapport januar 2024

Det danske jobmarked har oplevet høj aktivitet i januar, med et betydeligt antal jobannoncer og ansøgninger. 

Neden for kan du se tallene for januar måned, baseret på Talentechs rekrutteringssystem. 

6.839

Publicerede jobannoncer

124.343

Ansøgninger modtaget

18

Ansøgninger per jobannonce

Nøgletal for januar måned

Sammenlignet med december 2023 er antallet af ledige stillinger næsten lineært, med blot 500 flere stillinger publiceret i januar 2024. Dette gør sig ikke gældende for jobansøgninger, hvor der har været en markant nedgang. I december 2023 var antallet af jobansøgninger 156.000 og i januar 2024 var det faldet til 124.000. 

Sammenligner vi med samme periode sidste år, altså januar 2023, er der 800 færre publicerede stillinger og 50.000 færre jobansøgninger i 2024. 

Gennemsnittet for antal ansøgninger per publiceret stillingsannonce gik ligeledes fra 23 i januar 2023 til 18 i januar 2024. Dette er en klar indikator, for at færre kandidater aktivt søger nye jobmuligheder for tiden. Derfor må virksomhederne værre mere innovative i deres tiltrækning af kandidater, og se ind i mulighederne med at aktivere ellers passive kandidater, som ikke aktivt søger nye græsgange. 

Nogle af mulighederne på markedet kan give dig en fordel i tiltrækningen af kandidater, især de passive. Værktøjer såsom netværksrekruttering hvor du benytter eksisterende medarbejderes netværk, annoncering via sociale medier (META og LinkedIn), mobiltilpassede ansøgningsskemaer og meget mere kan være med til at give dig succes i dine rekruttering. 

Læs om rekruttering via sociale medier her: https://blog.talentech.com/da/hvad-er-social-rekruttering-og-hvorfor-er-det-vigtigt

Læs om anbefalinger fra dine medarbejderes netværk her: https://blog.talentech.com/da/hvorfor-skal-du-satse-pa-medarbejderhenvisninger

Har du nogle spørgsmål?