Talent Recruiter bruges til stort rekrutteringsprojekt i forbindelse med smitteopsporing

Talent Recruiter bruges til at rekruttere 700 medarbejdere til call center for smitteopsporing

Fra den 15. februar 2021 sættes kampen ind mod yderligere smitteopsporing i Danmark. Regeringen har løbende udbygget og oprustet kontaktopsporingen i regi af Styrelsen for Patientsikkerhed, som står for at opspore smittede og deres nære kontakter. I lyset af nye og mere smitsomme COVID-varianter i Danmark er der nu behov for yderligere udbygning hurtigt.

Til at hjælpe med dette vil ATP ledsage Sundheds- og Ældreministeriet med et call center på 700 medarbejdere, der skal opspore med smitte i befolkningen. Medarbejderne i call centret skal sikre, at den smittede har den fornødne viden om, hvordan man skal forholde sig praktisk samt indhente kontaktoplysninger på ”nære kontakter”.

Et stort rekrutteringsprojekt
Hele 700 fuldtidsstillinger skulle rekrutteres til at bemande det nye call center. Hertil er rekrutteringssystemet, Talent Recruiter, blevet brugt. Vi er naturligvis glade og stolte over, at vores rekrutteringssystem kan bruges til så stort et rekrutteringsprojekt og i så vigtig en sammenhæng.