Forca digitaliserer og strømliner deres data-flows med Talentech

Talentech Kundereferencer Forca digitaliserer og strømliner deres data-flows med Talentech

Forca leverer pensionsservices, som kan skræddersys og skaleres efter kundernes individuelle behov. De fungerer som IT- systemleverandør, pensionsadministrator, compliancegarant og pensionsrådgiver for deres kunder som samtidig er ejere af Forca. I samarbejde med kunderne udvikles der løsninger, der skal til for at forbedre serviceoplevelsen for kunderne og deres medlemmer.  

En af de mange måder Forca har opnået stordriftsfordele på, er ved at skabe ensartede processer og arbejdsgange, samt data-flows der er strømlinede. Til Forcas medarbejderstamdata, dokumenter og andre HR-processer, har de valgt Talentechs systemer.

Til at fortælle om Forcas brug af Talentechs systemer, har vi interviewet Line Keis Jakobsen, som i de seneste 2 år har siddet som HR-konsulent i Forca. Line sidder med store dele af HR-paletten, hvor hun berører alt fra rekruttering til driften i HR, hvor hun beskæftiger sig en del med ansættelseskontrakter, fratrædelsesaftaler og andre kontraktmæssige elementer.

I Lines tid hos Forca har hun bl.a. haft medansvar for implementering af nyt HR-system, og dermed lykkes med digitaliseringen af deres HR-processer og i højere grad formået at systematisere deres medarbejderdata, hvilket har sparet dem for en masse administrative opgaver.

Hvilke systemer valgte I hos Talentech?

”Vi havde faktisk allerede et rekrutteringssystem, som vi var fint tilfredse med, men vi manglede et samlet data-flow. Derfor så vi efter en leverandør som kunne understøtte flere dele af talentrejsen og fandt Talentech. Hos Talentech blev vi introduceret for deres rekrutterings-, onboarding- og talent management systemer, som kunne understøtte de behov vi havde for et samlet data-flow og brugervenlig medarbejderadministration.”

Line Keis Jakobsen
HR-konsulent, Forca

_______________________________________________________

395 medarbejdere

2 mio. pensionsudbetalinger

675.000 medlemmer

777 mia. kr. aktiver under administration

_______________________________________________________

Hvordan opstod jeres behov for systemerne?

”Der var ikke nogen større organisatoriske eller strukturelle ændringer, som skabte vores behov for at systematisere og strømline vores HR-processer. Men, vi har vi haft en stor medarbejdervækst på 2 år, hvilket har øget behovet for digitalisering. Det var dog overblikket over medarbejderne og data/dokumenter, som var det vigtigste, samtidigt med at medarbejderne selv vedligeholder dele af deres stamdata, som betyder at HR sparer administrative timer. Derudover ville vi gerne have hele talentrejsen samlet ét sted, så vi kunne genbruge data fra rekrutteringsprocesserne, når kandidaterne søger online, i onboardingen af de nyansatte medarbejdere og igen i administrationen af eksisterende medarbejdere.”

Line Keis Jakobsen
HR-konsulent, Forca

Hvilke udfordringer havde I før digitaliseringen?

”Vi manglede et samlet system hvor vi på en nem og overskuelig måde kunne opbevare medarbejderdata, samt uploade dokumenter og notater på den enkelte medarbejder."

Line Keis Jakobsen
HR-konsulent, Forca

Har Talentechs systemer løst nogle af de udfordringer?

”Ift. vores rekrutteringsprocesser havde vi jo et system vi var tilfredse med, men Talentechs rekrutteringssystem er mere gennemarbejdet og intuitivt end vores tidligere. Det betød også at det krævede meget lidt oplæring for brugerne. I onboardingrejsen har vi nu muligheden for at indsamle og uddele informationer fra og til de nye medarbejdere, da nyansatte typisk er sultne efter at interagere med virksomhedens materiale. Derudover byder vores direktør og HR-chef alle nye medarbejdere velkomne, så alle får den samme gode oplevelse. I talent management systemet har vi fået et dashboard som muliggør at man hurtigt kan søge medarbejdere og dokumenter frem, samtidigt med at medarbejderne selv kan vedligeholde data. Alt i alt har vi altså fået en mere strømlinet og ensartet oplevelse for medarbejderne og lederne, som simplificerer og løfter vores HR-processer.”

Line Keis Jakobsen
HR-konsulent, Forca

Har I fået et særligt udbytte fra nogle dele af systemerne?

”Når vi benytter rekrutteringssystemet, er screeningmulighederne med status over kandidaternes kvalifikationsniveauer, status over hvem der er kommet videre i processen, automatisk udsendt afslag fra systemet og de mange andre funktioner med til at gøre det intuitivt og simpelt at få nye medarbejdere ind i Forca. I onboardingsystemet har vi fået stor succes med at benytte spørgeskemafunktionen til at indhente informationer om løn, stamdata, overførte feriedage og meget mere, samtidigt med at vi introducerer den nyansatte for virksomhedens kultur. Talent management systemet har især givet os fordele når vi arbejder med stamdata, dokumenter og registrering. Her har vi nemlig det hele samlet og data-flowet minimerer risikoen for fejl, samtidigt med at lederne og HR sparer tid.”

Line Keis Jakobsen
HR-konsulent, Forca

Hvordan har kunderejsen været med Talentech?

”Når man bliver kunde hos Talentech, tager en af deres implementeringskonsulenter en under armen, og sørger for at systemerne bliver opsat og formidlet, så man får mest muligt ud af dem. Vi havde implementeringskonsulenten Lena, som var meget fleksibel og stod til rådighed, hver gang vi havde brug for hjælp. Hun formåede samtidigt at være lydhør og oversætte vores behov til praktiske løsninger i systemerne. Derefter blev vi overdraget til Talentechs support, som altid er dygtige og virkelig hurtige til at svare. Alt i alt har vi været meget tilfredse med implementeringsprocessen.”

Line Keis Jakobsen
HR-konsulent, Forca

Forca gjorde det! 

Nu er det din tur! 

Se flere historier fra vores kunder

13 december, 2022

HumanTrust digitaliserer referenceprocessen og sikrer et nuanceret billede af kandidaterne

Læs om hvordan HumanTrust digitaliserer referenceprocessen og sikrer et nuanceret billede af kandidaterne.

5 maj, 2022

Sådan har AddPro fået succes med at tiltrække specialister i IT-branchen

Bliv klogere på hvordan Addpro har fået succes med medarbejderhenvisninger og hvordan de derigennem er lykkedes med at tiltrække stærkt efterspurgte IT-specialister.

19 april, 2022

DIF Soldaterprojekt valgte Talentech til deres veteranprojekt

For at lære mere om hvordan DIF soldaterprojekt understøtter deres arbejde med veteraner, ved at benytte Talentechs system Talent Manager , har vi interviewet Valdemar Stengaard Hansen, Kommunikationskonsulent.

16 februar, 2021

Roskilde Kommune sparer rekrutteringstid med Talentechs løsning

Roskilde Kommune ville effektivisere rekrutteringsprocesser og strømline deres HR-processer.

16 februar, 2021

Et rekrutteringssystem man kan stole på

E-rekruttering gøres mere strømlinet, så der opstår færre fejl og spares arbejdstid.

16 februar, 2021

Tillid, troværdighed og tid gjorde at Alm. Brand valgte Talentech

Alm. Brand har mange rekrutteringer og derfor er det vigtigt at have et højt niveau af tillid og troværdighed, samt effektivitet. Derfor valgte Alm. Brand Talentech som deres leverandør.

16 februar, 2021

BKI Foods A/S skaber helhed i HR-processer med én samlet HR-platform

BKI Foods skaber helhed ved at samle deres HR-processer et sted og valgte derfor at samarbejde med Talentech, for at optimere og strømline deres processer.

16 februar, 2021

Albatros Travel – Vores rejser er kvalitet – det skal vores systemer også være

Albatros Travel er markedsleder og har derfor høje krav til sine rekrutteringsprocesser og administration af medarbejdere, hvilket de kunne efterleve vha, Talentechs rekrutteringssystem.

16 februar, 2021

Medarbejderhenvisninger – en del af kulturen hos Verisure

Medarbejderhenvisninger - en del af kulturen hos Verisure. Læs mere om hvordan Verisure benytter henvisninger til at få flere kvalificerede kandidater.

16 februar, 2021

Aarhus Vand digitaliserer sin onboardingrejse

Aarhus Vand digitaliserer sin onboardingrejse. Læs hvordan Aarhus Vand har optimeret og automatiseret sin onboardingrejse med Talentech.

16 februar, 2021

Espersen A/S får sikker og brugervenlig HR-platform

Espersen A/S gør sine HR-processer mere effektive men en fuld HR-platform. Hør om Espersen A/S oplevelser med Talentechs HR-platform.

16 februar, 2021

NorSea live med nyt brugervenligt rekrutteringssystem

NorSea styrker sine rekrutteringsprocesser ved at vælge Talentechs system. Hør om NorSea oplevelser med Talentechs HR-platform.

16 februar, 2021

SparNord styrker sin employer branding med rekrutterings- og onboardingløsning

SparNord styrker sin employer branding med Talentech rekrutterings- og onboardingløsning. Hør om Spar Nords oplevelser med Talentechs HR-platform.

8 september, 2020

Verisure halverede omkostningen for rekrutteringer

Læs hvordan Verisure halverede omkostningen for rekrutteringer med medarbejderhenvisninger

8 september, 2020

Gabriel professionaliserer sine HR-processer med intuitiv og GDPR compliant HR-platform

Oplev hvordan Gabriel har optimeret sine HR-processer med stor effekt.

8 september, 2020

Preboarding med ManpowerGroup UK

Bliv klogere på hvordan ManpowerGroup UK transformerede deres preboardingprocesser.

8 september, 2020

Onboarding med Bacardi

Find ud af hvordan Bacardi har udviklet en helt særlig onboardingrejse fyldt med engagerende og dynamisk indhold.

Previous slide

Next slide