Espersen A/S får sikker og brugervenlig HR-platform

Espersen A/S er en verdensførende fiskeproducent med produktion og kontorer i en lang række lande verden over. Espersen producerer klimavenligt og leverer blandt andet fisk og skaldyr til nogle af de største fødevarevirksomheder i verden. Espersen er i særdeleshed kendetegnet ved både kvalitet og bæredygtighed.

Espersen har 7 fabrikker, 10 salgskontorer og i alt 2800 medarbejdere spredt ud over Europa, Norge og Asien. Du kan læse mere om Espersen her.

Hvorfor HR Managers HR Platform?

Med mange ansatte, ansøgere og ansættelser samt flere lokationer på tværs af landegrænser og en central koncern HR funktion, havde Espersen brug for en brugervenlig og effektiv HR platform, som med høj sikkerhed kunne samle alle HR processer og opgaver ét sted.

Brug for øget sikkerhed, klare processer og data flows

Inden Espersen gik live med HR Manager by Talentechs HR platform, stod man i HR afdelingen over for langsommelige processer, som sikkerhedsmæssigt var svære at dokumentere. Der var mange mail flows på kryds og tværs og ikke alle havde adgang til jobmailen, hvilket gjorde det svært at holde styr på data. Dette understregede behovet for øget struktur i forhold til både data og processer.

I forbindelse med den nye persondataforordning, der trådte i kraft i 2018, blev behovet for en GDPR compliant HR platform med klare processer og data flows endnu mere tydeligt.

En sikker løsning der optimerer, digitaliserer og samler data ét sted

Espersen har fået implementeret en samlet HR platform, som understøtter alt fra rekruttering, onboarding, HR stamdata og talent management. Med Espersens nye HR platform har HR fået samlet alle data og processer ét sted. Det giver overblik, øger sikkerheden og muliggør optimal brugerstyring, så alle kan tilgå og håndtere lige præcis de data, de har brug for og rettigheder til.

 

"Med vores nye løsning er selvbetjening, digitalisering og automatisering af processer noget, der sparer os for meget tid. Jeg kan f.eks. nøjes med at give afslag til kandidater én gang. Medarbejdere kan selv tilgå deres MUS dokumenter, udviklingsplaner mv. og data flyttes og opdateres automatisk, så alle kun får vist aktuelle data."

Marianne M. Kofoed

HR Partner, A. Espersen A/S

 

Fordele og resultater med Espersens HR-platform

  • Mærkbart reduceret tidsforbrug på administrative opgave

  • Én platform hvor alle data på tværs af landegrænser er samlet ét sted.

  • GDPR overholdelse på alle HR relaterede processer og opgaver.

  • Smidige data flows, hvor data på kandidater og medarbejdere automatisk overføres fra system til system.

  • Enkel selvbetjening, hvor medarbejdere selv kan tilgå og opdatere data.

  • Nem og sikker brugerstyring.

  • Konsekvent dataopbevaring og -håndtering samt mere strømlinede HR processer

"Helt fra starten er vi blevet mødt med stor lydhørhed og forståelse for vores forretning og udfordringer. Vi har haft en fast kontaktperson igennem hele implementeringsforløbet, hvilket både har været en tryghed og styrke igennem processen og samarbejdet. Det er desuden meget værdifuldt for os, at der er jævnlige opfølgningsmøder og løbende tilbydes webinarer og video guides omkring nye funktioner, opdateringer mv."

Marianne M. Kofoed

HR Partner, A. Espersen A/S

Vil du også have fuldt udbytte af din HR-platform?
Hør mere om vores integrerede platform i dag! 

Book en demo