Roskilde Kommune sparer rekrutteringstid med Talentechs løsning

Roskilde Kommune besluttede i 2012 at implementere et e-værktøj, der skulle effektivisere rekrutteringsproces­serne og strømline de cirka 750 stillingsopslag og 33.000 ansøgninger, der årligt enten opslås eller modtages i kom­munen.

Forud for beslutningen om at implementere et e-værktøj gennemførte Roskilde Kommune en businesscase, der skulle klarlægge, hvor meget tid kommunen egentlig kunne spare ved at implementere et HR-system, og resultatet var overvældende

Som kommune har vi naturligvis et ansvar over for borger­ne om, at vi skal have de mest effektive processer, og det gælder også inden for rekruttering. Vi er i Roskilde Kom­mune cirka 7500 medarbejdere, og vi slår cirka 750 job op årligt. Og netop de tal indikerede, at vi havde et behov for at se, om vi kunne effektivisere processen yderligere. Vi vidste godt, at der var noget at hente, men blev faktisk overrasket over, at det var så meget. Resultatet af vores businesscase var, at vi kunne spare 10 timer per stillings­opslag svarende til fire fuldtidsstillinger per år.

Klaus Højen

Rekrutteringskonsulent, Roskilde Kommune

 

Valget faldt på Talentech

Efter at have gennemført businesscasen, skulle der vælges en udbyder, og her var der heller ikke tvivl om udfaldet.

Vi inviterede tre udbydere ind til en præsentation. Og her var der ikke tvivl om udfaldet: Talentech var helt klart bedst i stand til at illustrere, hvad vi kunne forvente af et sådan system.

Klaus Højen

Rekrutteringskonsulent, Roskilde Kommune

 

Ros fra medarbejderne

Når man implementerer noget nyt, kan man altid tage ud­gangspunkt i ordsproget ’intet nyt er godt nyt’. Den holdt bare ikke helt i Roskilde Kommune, for her var medarbej­derne ikke tilbageholdne med at udvise begejstring for pro­duktet.

Når man starter noget nyt op og ikke hører noget, så er det ofte, fordi medarbejderne har taget det til sig. Men her får vi faktisk også ros med på vejen for vores valg. Jeg bliver af og til ringet op af kollegaer, der fortæller, at de er rigtig gla­de for det rekrutteringsværktøj, som vi i dag kan gøre brug af i Roskilde Kommune. 

Klaus Højen

Rekrutteringskonsulent, Roskilde Kommune

Vil du også have fuldt udbytte af din HR-platform?
Hør mere om vores integrerede platform i dag! 

Book en demo