Digitalisering af HR-processerne hos McDonald’s

Hvordan igangsættes digitalisering?

McDonald’s havde et ønske om at digitalisere deres HR-processer. Denne digitalisering omhandlede rekrutteringen og vagtplanlægningen i McDonald’s. Det var derfor naturligt for deres HR-afdeling at starte en dialog med franchisetagerne for at afdække hvilke individuelle behov, de måtte have. Efter at de forskellige behov og processer var defineret, igangsatte de dialogen med andre firmaer i samme branche som McDonald’s.

Her var det vigtigt for HR at hente inspiration om forskellige software leverandører, processer, HR-opgaver som kan automatiseres og meget andet. Til sidst havde de et overblik over alle deres krav og var derfor klar til at finde deres nye HR-tech leverandører.


 

McDonald's i tal

21 franchisetagere | 5000 medarbejdere | 850 ledere | 1500 ansættelser

 


 

Valget af leverandører

”Selvom man aldrig kan få opfyldt 100 % af sine ønsker, kan man komme meget tæt på. Dette oplevede jeg i dialogerne med Talentech og Tamigo”; fortæller HR-manager, Katrine Schelbli. ”Det stod hurtigt klart for mig, at de to leverandører ville være det bedste match til at afdække de behov og krav, som McDonald’s havde.”

Da dette var på plads, igangsatte McDonald´s næste dialog med begge parter. Nemlig en dialog der skulle identificere Talentechs og Tamigos evne til at sætte sig ind i McDonald’s processer og arbejdsgange. Dette blev gjort for at udvikle den mest optimale opsætning.

Det var vigtigt for McDonald´s at finde leverandører, som kunne integreres til flere systemer. Dette er et valg McDonald’s har taget, da systemleverandører oftest er bedst til ét felt inden for HR.

Talentech tilbyder os en fantastisk oplevelse for vores kandidater og ivaretager hele rekrutteringsprocessen. Tamigo er eksperter inden for vagtplanlægning. Dette betyder, at McDonald’s nu har en løsning, hvor data automatisk bliver sendt imellem de to systemer. Det betyder også, at vi undgår dobbelttastning samt at HR og franchisetagerne kan fokusere på medarbejderne frem for administrativt arbejde.

Katrine Schelbli
HR-manager, McDonald's

 

Det fremtidige samarbejde med Tamigo og HR Manager

Franchisetagerne skal anvende systemerne til dagligt. Derfor skal de også være enige om valget af leverandørerne, som skal bidrage til optimering af deres HR-processer. 

På baggrund af tidligere behovsafdækning og mulighederne mellem HR Manager og Tamigo, kunne franchisetagerne godt se, at det var det rigtige valg.

Nu kan alle restaurantcheferne løse deres HR-opgaver simpelt og effektivt. Hvis der er noget, som de er i tvivl om, kan de benytte sig af supporten i HR Manager og Tamigo. Det gensidige samarbejdet mellem alle 3 parter fungerer i dag super godt. Vi forventer derfor at skulle bruge både HR Managers rekrutteringssystem; Talent Recruiter og Tamigos vagtplanlægningsløsning i de næste mange år.

Katrine Schelbli
HR-manager, McDonald's

Vil du også have fuldt udbytte af din HR-platform?
Hør mere om vores integrerede platform i dag! 

Book en demo